Kontaktinformationer

Ansøgning om indmeldelse og lodsejerrelateret kontakt:

Formand
Svend Erik Eichner
Vestervej 4, Ballum
6261  Bredebro
T 3013 6557
M sve@ballumjagtforening.dk

 

Kontingentspørgsmål, udlevering af kort og hjemmeside kontakt:

Kasserer
Keen Simonsen
Kildetoften 3
6780  Skærbæk
T 3046 4101
M kasserer@ballumjagtforening.dk

 

Spørgsmål vedr. bukkejagt kontakt:

Thorben Hansen
Brinkvej 13, Ballum
6261  Bredebro
T 2175 6010
M tha@ballumjagtforening.dk

 

Spørgsmål vedr. hundearbejde kontakt:

Hundekoordinator
Tonny Lønne
Rejsby 17, Ballum
6261  Bredebro
T 2425 3944
M Loenne@mail.tele.dk