Ballum Flugtskydningsforening

Der har der været afholdt lerdueskydning siden 1954 i mere eller mindre grad.
Fra midten af 60erne blev der nedsat et udvalg til at tage sig af lerdueskydningen.
I 1989 blev den nuværende banen i Rejsby etableret – klubhuset kom til i 1995.
Ved frivillig indsats er der blev etableret en velfungerende bane, som opfylder tidens krav og er godt besøgt.
Flugtskydningsafdelingen har egen bestyrelse og egen økonomi.

 

Ballum Flugtskydningsbane
Rejsby 42, Ballum
6261 Bredebro

Åbningstider
Torsdag: 18.30-21.00 (1/4-15/9)
Søndag: 11.00-13.00 (16/9-31/3)

Baner
Jagtbane
Jægertrap