Vildt- og terrænpleje betaler sig

I Ballum Jagtforening har vi igennem flere år gjort meget for at forbedre vilkårene for vores markvildt, hvilket tydeligvis har båret frugt. Vi har igennem de seneste år set en støt stigende bestand af især fasaner og agerhøns. Dette har medført, at foreningen i indeværende år har lagt areal til flere hundeprøver og træningsdage, da bestanden vilde hønsefugle er meget unik.

Af tiltag kan nævnes:

  • Opsætning af 25 fodertønder og rør på foreningens areal såvel ude i engen som på nedlagte veje, i skovbryn og læbælter. Herudover fodres der på en lang række åbne arealer i skovene. Disse foderpladser tilses ugentligt.
  • Etablering af flere hundrede meter 1- og 2 årige vildtstriber til skjul og føde for markvildtet
  • Etablering af 2 ha majsmark i Ballum Enge
  • Etablering af en række kunstgrave til bekæmpelse af ræve. Kunstgravene er nedlagt af foreningens medlemmer, der med jævne mellemrum tilser gravene
  • Tilplantning af en del af arealet omkring den gamle grenplads i Ballum med diverse vildtplanter
  • Tilplantning af areal i Vesterende med f.eks. havtorn, hassel, alm. hvidtjørn, sargentsæble og fuglekirsebær
  • Rydning og vedligeholdelse af skovveje

Vi har en god opbakning fra foreningens medlemmer, når der skal udføres vildt- og terrænpleje, men vi kan sagtens bruge mere hjælp især til at tilse fodertønder. I dag hviler dette ansvar på meget få personer. Har I lyst til at hjælpe, kan I kontakte Svend Erik Eichner.

Bestyrelsen for Ballum Jagtforening