Udlægning af majmark i Ballum Enge

Ballum Jagtforening har i samarbejde med lodsejer, Thorben Hansen udlagt 2 ha majsmark i Ballum Enge til gavn stor gavn for områdets vildt.

Af Keen Simonsen