Så fik vi plantet 1.300 træer og buske

Jagtforeningen har af Tønder Kommune fået lov at tilplante dele af den gamle genbrugsplads med træer og buske.
I den forbindelse er der ansøgt om 1.000 stk. planter, hvilket blev beviliget med en symbolsk egenbetaling.
Det udvalgte areal er forinden plantningen blevet dybdepløjet.
Der fremmødte ca. 15. personer, som havde en rigtig hyggelig aften. Efter plantningen var jagtforening vært ved kaffe og kage.

På bestyrelsens skal der lyde en stor tak til de fremmødte og vi håber at vildtet vil få glæde af beplantning i mange år fremover.

Af Keen