Ordinær generalforsamling flugtskydningsforeningen

Ballum Flugtskydningsforening afholder ordinær generalforsamling søndag den 21. februar kl. 13-13.30.

Dagsorden

Velkomst
Valg af ordstyrer
Fællesspisning
Formandens beretning
Regnskab aflægges af kasseren
Valg til udvalg. På valg: Svend – Dennis og Claus
T.A.H. holdskydning
Evt. arbejdsdag div. på skydebanen fra første lørdag i marts kl. 9,00

Jeg skal have en bindene tilmelding senest søndag d. 14 februar, send mail eller sms eller skriv jer på listen i klubhuset.
Der er kun mad til dem som er tilmeldt

Med venlig hilsen

Svend Jensen