Ordinær generalforsamling 2013

Der har den 26. februar være afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Ballumhus.

 

Der var fremmødt ca. 25 personer.

 

Svend Erik Eichner og Jens W. Gjelstrup blev genvalgt til bestyrelsen

 

Tage Simonsen blev genvalgt som revisor

 

Kristian Kristensen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen

 

Michael Von Rønne blev årets jagtkonge
HK Nicolajsens pokal gik til Otto Nielsen
Hundepokalen tildeltes Keen Simonsen
Pokalen for årets buk gik til Hans Hansen

Knud Kristensen blev hædret med 40 års jubilæet som kasserer for flugtskydningsafdelingen.

Stig Jensen fremlagde en idé, om at sælge et meget begrænset antal pladser på klapjagterne samt f.eks. et andetræk til et begrænset antal gæster for at imødegå et på sigt faldende medlemstal og dermed faldende indtægter. Forslaget skulle ses som, at sælge en oplevelse med f.eks. et weekendophold, skydebanebesøg etc. Flere ytrede deres mening både for og imod forslaget. Det aftaltes, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Svend Erik berettede om foreningens virke med hensyn til den aktuelle situation på vildtområdet samt de tiltag, der er foretaget for at pleje vildtet.
På bestyrelses vegne et stort tillykke til alle prismodtagere og til de respektive personer med valgtet.


Af Keen