Ordinær generalforsamling 2018

Der har tirsdag den 27. februar 2018 været afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Ballumhus.

Der var fremmødt 16 personer

Nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Hans Hansen blev Keen Simonsen og der var genvalg til Thorben Hansen og Hans Christian Eichner

Tonny blev genvalgt som revisor

Christian Bentin blev valgt som suppleant til bestyrelsen

HK Nicolajsens pokal gik til Peter W. Gjelstrup
Hundepokalen tildeltes Kjeld Oksen og cocker spanielen, Nemo
Pokalen for årets buk gik til Hans Hansen

Hans Hansen gik ud af bestyrelsen og blev takket for sit mangeårige arbejde

Svend Jensen blev takket for sit store arbejde ifm. Vildtaften 2018 og fik en gave af formand, Kjeld Oksen

På bestyrelses vegne et stort tillykke til alle prismodtagere og til de respektive personer med valget

Tonny Lønne fremviste en film om rævejagt i Ballum og omegn. Stor tak til Tonny for den fine film

Aftenen blev afsluttet med snitter og kaffebord

Af Keen