Ordinær Generalforsamling 2016

Der har den onsdag 29. februar 2016 være afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Ballumhus Kro.

Der var fremmødt 24 personer

Jens Gjelstrup og Svend Erik Eichner blev genvalgt til bestyrelsen

Tonny Lønne blev genvalgt som revisor

Michael Von Rønne blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen

HK Nicolajsens pokal gik til Jens Nissen
Hundepokalen tildeltes Svend Jensen
Pokalen for årets buk gik til Michael Von Rønne

Svend Jensen blev takket for sit store arbejde ifm. Vildtaften 2016.

På bestyrelses vegne et stort tillykke til alle prismodtagere og til de respektive personer med valget.

Af Keen