Ordinær generalforsamling 2012


Der har den 28. februar være afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Ballumhus.

 

Der var fremmødt ca. 25 personer.

 

Thorben Hansen, Ballum, Hans Hansen, Bunti og Hans Christian Eichner, Vesterende blev valgt til bestyrelsen i stedet for Kurt Hansen og Kim Eichner. Kim og Kurt ønskede ikke genvalg.

 

Tonny Lønne blev genvalgt som revisor

 

Michael Von Rønne blev suppleant til bestyrelsen

 

Kurt Gjelstrup blev årets jagtkonge
HK Nicolajsens pokal gik til Anne Marie Kristensen
Hundepokalen tildeltes Svend Erik Eichner
Pokalen for årets buk gik til Hans Hansen

Kurt Kristensen og Svend Jensen hædredes for 40 års jubilæum i Ballum flugtskydningsafdeling henholdsvis som kasserer og formand.
Det blev besluttet at nedsætte prisen for gæsteandejagtkort fra 200 kr. til 100 kr. Der udstedes 2 stk. til A-medlemmer.
Der var en god, livlig og konstruktiv debat under hele arrangementet.
På bestyrelses vegne et stort tillykke til alle prismodtagere samt en stor velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer. Desuden en stor tak til Kim og Kurt for deres arbejde i bestyrelsen igennem flere år.


Af Keen