29. december 2016

Årets sidste klapjagt

Årets Julejagt er idag afviklet i Ballum Jagtforening med deltagelse af 30 jægere, som fik sig lidt frisk luft og nogle…Læs mere

29. november 2016

Vildt- og terrænpleje betaler sig

I Ballum Jagtforening har vi igennem flere år gjort meget for at forbedre vilkårene for vores markvildt, hvilket tydeligvis har…Læs mere

9. juli 2016

Nedlagte forårsbukke 2016

Buk 1: Flot gaffelbuk nedlagt af Tonny Lønne i Ballum Enge torsdag den 19. maj. Buk 2: Flot seksender nedlagt…Læs mere

23. maj 2016

Markvildt arrangement

Der var fremmødt 14 landmænd/jægere til markvildtarrangement hos Tonny Lønne. Tonny Lønne havde selv taget et flot initiativ til afholdelse af arrangementet…Læs mere

16. maj 2016

Bukketræf hos Svend Jensen

Der var flot fremmøde af lokale jægere til årets bukketræf i Bunti hos Svend Jensen den 16. maj.  Preben Lauridsen, Marianne Bergmann og…Læs mere

30. marts 2016

Konstituering

På bestyrelsesmødet den 30. marts konstituerede bestyrelsen sig. Der var genvalg til Kjeld Oksen som formand, Svend Erik Eichner som næstformand…Læs mere

28. marts 2016

Ballum Jagtforening samler affald på diget

I år var det Ballum Jagtforenings tur til indsamling af affald på Ballum/Koldby Diget. Der fremmødte 15 personer kl. 9.30…Læs mere

29. februar 2016

Ordinær Generalforsamling 2016

Der har den onsdag 29. februar 2016 være afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Ballumhus Kro. Der var fremmødt 24 personer Jens…Læs mere