Medlems- og lodsejeraften

Jagtforeningen havde indbudt lodsejere og medlemmer samt tilstødende foreninger til en aften med fokus på jagt i nærområdet.

Der var trods håndbold i fjernsynet og sammenfaldene arrangmenter mødt 28 personer til dette arrangement i Ballum Multihus.

Ole Roed Jakobsen, formand for Danmarks Jægerforbund fortalte om forbundets virke og hvad der rør sig netop nu.

Jan Pedersen, vildt- og udsætningskonsulent i Danmarks Jægerforbund kom med gode råd om vildt- og biotoppleje.

Hans Kristensen, lokaltredakør på Jæger fortalte om sit virke som jagtskribent og det grænseoverskridende arbejde med Tyskland.

Der var en god og konstruktion dialog med mange spørgsmål til gæstetalerne.

Der skal lyde en stor tak til de tre gæstetalere.

Af Keen