Markvildt arrangement

Der var fremmødt 14 landmænd/jægere til markvildtarrangement hos Tonny Lønne.

Tonny Lønne havde selv taget et flot initiativ til afholdelse af arrangementet på bobælen i Rejsby.

Han havde rejst spørgsmålet. Hvordan har landmænd/jægere mulighed for at ændre levevilkårene for markvildt specielt agerhøns og hare?

Jakob Bergmann Nielsen fra Danmarks Jægerforbund holdt indlæg omkring deres bud, hvordan vi øger markvildtet.

Følgende emner indgik i oplægget:

  • Etablering af vildtstriber bredde længde lovgivning økonomi osv
  • Bedre vilkår for markvildtet hvordan opnår vi dette beplantning, jordbearbejdning
  • Vedligeholdelse af vildtagre og læhegn
  • Fordring af hønsefugle på den åbne mark
  • Markvildtlag
  • Effekt af tiltag

Jørn Bøen fra Danmarks Jægerforbund holdt  indlæg omkring prædatores indvirkning på markvildtet og hvordan vi bekæmper prædatorer herunder mårhundens udbredelse i vort område.

Arrangementet blev afsluttet med grillpølser og forfriskninger.

Mange tak skal lyde til Tonny og Lene for initiativet, det indholdsrige arrangement og ikke mindst husly og beværtning.

Af Keen efter oplæg fra Tonny