Markvandring den 26. juni

I samarbejde med Tonny Lønne, DLF, DJ og FJD indbydes til markvandring med fokus på terrænpleje/efterafgrøder som tilgodeser markvildtet.

Tonny Lønne har med frø sponsoreret af DLF og FJD anlagt 6000 m2 demonstrationsparceller med et bredet udvalg af DLF´s frøblandinger.

Se programmet nedenfor