Konstituering

På bestyrelsesmødet den 27. marts konstiturede bestyrelsen sig.

Der var genvalg til Kjeld Oksen som formand, Svend Erik Eichner som næstformand og Keen Simonsen som kasserer.

Foreningen har faldende medlemstal for A-medlemmer samtidig er antallet af andejægere også faldende. Der blev vendt forskellige modeller for at imødegå denne tendens.

Budgettet for 2013 blev fastlagt. Der forventes et underskud på 2.850 kr.

Datoerne for klapjagter og de øvrige arrangementer blev fastlagt.

 

Af Keen