Konstituering

På bestyrelsesmødet den 30. marts konstituerede bestyrelsen sig.

Der var genvalg til Kjeld Oksen som formand, Svend Erik Eichner som næstformand og Keen Simonsen som kasserer.

Medlemstallet er uændret i forhold til 2015.

Budgettet for 2016 blev fastlagt. Der forventes et overskud på 4.750 kr.

Datoerne for klapjagter og de øvrige arrangementer blev fastlagt.

Foreningens nye hjemmeside er stort set færdig.

Der udsendes information til lodsejere ang. at bankerne ophører checksamarbejdet med udgangen af 2016 og check dermed udgår som betalingsmiddel. I den forbindelse er foreningen desværre nød til at finde en anden udbetalingsform af jagtleje. Lodsejerne bedes i det udsendte materiale tage stilling til den ønskede udbetalingsform.

Af Keen