Klapjagt

Årets anden klapjagt startede med parole hos Jens Nissen kl. 9.30 med ca. 30 deltagende jægere.
Inden middag var der planlagt fire såter: Mæsk vest, Mæsk øst, Brinkmark og Galgehøj.
Der blev skudt ænder på opfløj fra Hørmols, set meget få harer – nedlagt en enkelt. To ræve blev set, hvoraf den blev nedlagt på Galgehøj. Desuden blev der nedlagt et stykke råvildt i Mæsk og på Galgehøj.
Til middag var der vanen tro grønlangkål og ris al a mande til dessert på Hotel Ballumhus, hvilket som altid var supergodt.
Efter middag var der planjagt tre såter: Skoven, Vesterskoven og arealet omkring spejderhytten til bygen.
Der var en del skovsnepper i skoven, hvoraf tre blev nedlagt. To ungjægere, Anders Nielsen og Frank Hansen nedlagte deres første sneppe. Disse kom naturligvis igennem det obligatoriske ritual på den efterfølgende vildtparade.
I Vesterskoven var der ingen vildt. I sidste såt blev, der nedlagt en fasankok og 1 rådyr.
Dagen sluttede med en meget flot vildtparade 1 ræv, 3 rådyr, 1 hare, 2 fasankokke, 1 skovdue og 3 krikænder. Svend Jensen spillede i flot stil i enlig majestæt for de enkelte stykker vildt.

Af Keen