Jægeraften

Ballum Flugtskydningsforening afholder jægeraften på Ballum Flugtskydningsbane kl. 18.30.
Alle medlemmer er velkommen.

Vel mødt.

Ballum Flugtskydningsforening