Regler for hundesport i Ballum Jagtforening

Med udgangspunkt i at antallet af hundeejere er stigende og flere ønsker at bruge foreningens arealer til træning og prøver, har bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts 2018 besluttet at udarbejde nærværende regelsæt. Det blev ligeledes besluttet at udpege en hundekoordinator.

Hundekoordinatorens opgave er ikke at koordinere hundene på fællesjagter. Denne opgave varetages af jagtlederne på den pågældende fællesjagt.

Hundekoordinatorens opgave er derimod at bistå/arrangere træning for foreningens jagthunde samt koordinere evt. jagthundeprøver på Ballum Jagtforenings areal.


Apporteringstræning

Er åben for de der ønsker at deltage. Dog skal der altid være et foreningsmedlem tilstede, når der trænes apportering og slæb på foreningens areal.


Schweisstræning

Schweisstræning kræver medlemskab af Ballum Jagtforening.


Marktræning med stående hund

Det er et krav for at må gå med stående hund på foreningens areal, at man er medlem af Ballum Jagtforening. Herudover kan et medlem, der går med stående hund købe gæstedagskort.

A-medlemmer af Ballum Jagtforening har ret til årligt at købe 2 stk. gæstedagskort for 100 kr. pr. stk. Disse købes hos og betales til hundekoordinatoren.

Gæstedagskort giver ret til træning på Ballum Jagtforenings areal den pågældende dag, hvor kortet er indløst.

Gæster skal altid være i følgeskab med medlemmet, der har købt gæstedagskortet.

Marktræningen må foregå i perioden 16/10-14/4 og 16/7-31/8. Personer der har erhvervet kort til agerhønsejagt, har ligeledes træningsmulighed i perioden 1/9-15/9.
Vejrforholdene skal tillade marktræning.                    

Det henstilles til, at man forud for anerkendte markprøver ikke træner på terrænet de sidste 2 uger op imod en prøve. Er man i tvivl om hvilke terræner, der skal anvendes kontakt hundekoordinatoren eller prøvelederen.

Agerhønstælling med stående hunde

Agerhønstællingen foregår i Ballum Jagtforenings regi og ikke af et enkelt medlem. Datoen for agerhønstællingen meldes ud af hundekoordinatoren, der ligeledes står for koordineringen.
I øvrigt er samme regler gældende som ved almindelig marktræning.


Markprøver og marktræningsdage for stående hunde

Arrangeres i fællesskab med foreningens hundekoordinator.
Ballum Jagtforening opkræver pt. et startgebyr pr. hund på 175 kr.

Foreningens medlemmer opkræves ikke gebyr.

Der afholdes op til tre markprøver/marktræninger med op til to hold af ca. 12 startende hunde. Der afholdes ikke markprøver i efteråret.

Arrangementet annonceres på foreningens hjemmeside og Facebook.


Der skal i forbindelse med såvel træning som afholdelse af prøver altid tages størst mulig hensyn til landmandens afgrøder samt vildtet.

Revision 26. marts 2019

Bestyrelsen for Ballum Jagtforening