Information

Medlemstal
A-medlemmer: 39 stk.
B-medlemmer: 14 stk.
C-medlemmer: 2 stk.
D-medlemmer: 12 stk.
Flugtskydningsmedlemmer: 15 stk.
Passive medlemmer: 1 stk.
Støttemedlemmer (ingen jagttegn): 4 stk.


Foreningens areal
Drivjagt: 1.553,0 ha
Andejagt: 541,5 ha
Skov og energipil: 11,5 ha


Registreringsoplysninger
CVR nr.: 38106562


Bankoplysninger
Bank: Sparekassen Bredebro
Reg. nr.: 9827
Kontornummer: 8820008821


MobilePay
Der kan indbetales på MobilePay nummer 80786


Indmeldelse

Indmeldelsesgebyr 100 kr.


Kontingent Ballum Jagtforening 2024
Ballum Jagtforening (A, B og C): 700 kr.
Flugtskydningskontingent BJ (F): 80 Kr.
Passivt medlemskab (P): 80 kr.
Støttemedlemsskab (S): 100 kr.


Kontingent Danmarks Jægerforbund 2024
Ordinært medlem (26-64 år): 840 kr.
Seniormedlem (årgang -1948): 508 kr.
Juniormedlem (0-15 år): 114 kr.
Ungdomsmedlem (16-25 år): 422 kr.
Husstandsmedlem (intet Jæger, jagtblad): 422 kr.
X-medlem (medlem af anden forening): 57 kr.
Støttemedlem (medlemskab uden jagttegn): 115 kr.

Mere info kan findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/kontingent/


Hønsejagt

Høsejagt Ballum Enge: 400 kr.


Bukke- og hjortejagt
Bukkejagt incl. evt. nedlagt buk: 1.000 kr.
Såfremt der nedlægges en hjort, deles kødet ligeligt mellem skytten og lodsejeren, på hvis areal hjorten nedlægges.
Omkostninger til slagtning og partering afholdes af skytten.
Prisen for nedlæggelse en hjort er 1.500 kr.


Andejagt
Andejagt (takst 1): 650 kr.
Andejagt (takst 2): 1.600 kr.


Drivjager
Gæster på drivjagter: 200 kr.
Bøde på drivjagter: 100 kr.

 

Muligheder/medlemskategoriABCDFPS
Stemmeret og valgbar på generalforsamlingXXX
Medlem af Ballum JagtforeningXXXXXXX
Medlem af Danmarks JægerforbundXXXXX
Deltagelse på drivjagterXXX
Deltagelse i foreningsarragementerXXX
Invitation af gæster på drivjagterXXX
Indsætte C-medlemX
Indsætte D-medlemXXX
Hønsejagt (B-medlem - såfremt indstillende lodsejer afgiver hønsejagt til foreningen)XX
Bukkejagt (B-medlem - såfremt indstillende lodsejer afgiver bukkejagt til foreningen)XX
Due-, krage- og gravjagtXX
Hundesport (kan årligt købe 2 stk. gæstedagskort til marktræning)X
Hundesport (Mark- og schweisstræning)XXX
Hundesport (Apporteringstræning - for D-, F-, P- og S-medlemmer kræves det, at der er et medlem tilstede) XXXXXXX
Andejagt takst 1 (B/C-medlem - såfremt indstillende lodsejer afgiver andejagt til foreningen)XXX
Andejagt takst 2 (B/C-medlem - såfremt indstillende lodsejer ikke afgiver andejagt til foreningen)XXX
Andejagt på Ballum-Koldby DigetX