Historisk klapjagt i Ballum

Klapjagten den 13. november blev historisk – 2 nye rekorder i vildtudbyttesammenhæng.
Der var parole på Ballum Slusekro kl. 9.30 med fremmøde af 27 jægere heraf 6-7 stykker med hund.
Først såt fra Ballum Sluse, langs østsiden af kystvejen. Der var ikke gået lang tid før, de først skud lød i sydenden af drevet. En ræv tog flugten fra en grøft med høj vegetation i nordenden og løb sydpå, hvilket ganske vanligt medføre ekstra kolorit i jagten. Der også anspædthed og øjeblikelig stilstand, at spore blandt jægerne. Ræven forendte med et vel placeret skud – et af successkriterierne for et spændende klap var skabt. Et kvarter senere og en række skud rigere var såten færdig. Der var blevet nedlagt ikke mindre end 5 ræve. Der nedlægges gennemsnitlig ca. 3 ræve pr. sæson og kun 3 gange gennem jagtforening over 50 årige historie, er der blevet nedlagt 5 ræve eller mere. Så der var virkelig tale en historisk såt.
Den næste såt blev ligeledes udbyttemæssigt speciel. Der blev nedlagt en knarand han ved Gammelåen. Det vides ikke med sikkerhed, om det er første gang, at der nedlægges en knarand på en drivjagt, men sandsynligheden er ikke stor.
Fakta om knaranden: Knaranden er en svømmenand, der yngler 300-500 par i Danmark, kendetegnene er gule ben, hvide bryst og hvidt felt i vingespejlet. Der nedlægges gennemsnitlig ca. 600-800 knarænder, der sammen med atlingeanden er den art af svømmeænder, der årligt nedlægges færrest af. Der nedlægges til sammenligning ca. 600.000 gråænder, 42.000-92.000 krikænder og 4.000-10.000 spidsænder (perleænder) og 28.000-66.000 pibeænder (brunakker).
Efter endnu et par såter i Ballum Enge var der “slusegryde” på Ballum Slusekroen, hvilket var supergodt.
Over middag ventede et par skovsåter og en marksåt.
Vildtudbyttet blev 5 ræve, 2 rådyr, 4 harer, 1 knarand og 1 gråand.
Dagen sluttede som den begyndt på Ballum Sluse med afsluttende vildtparade, jagthorsblæsning og vildtauktion.
En virkelig god jagtdag var endt.
Næste jagt er den 27. november med mødested hos Jens Nissen.
Vel mødt til en forhåbentlig lige så spændende jagt.

Af Keen