Etablering af 4.400m2 vildtstriber

Jagtforening har gennem konsulent i Sønderjysk Landbrugsforening søgt om tilskud til udlægning af vildtstriber.
Tilskuddet blev beviliget og der er efterfølgende tilsået vilstriber på i alt 4.400m2 i otte forskellige områder i foreningen. Vildtstriberne passes i 3 år og foreningen modtager 50 ører i tilskud pr. meter.

Af Keen