Besøg af DJ naturpleje- og vildtudsætningskonsulent

Danmark Jægerforbund har fra i år fået tilknyttet naturpleje- og vildtudsætningskonsulent, som gratis kan benyttes af Jægerforbundets tilknyttede jagtforeninger.
I den forbindelse har Ballum Jagtforening spurgt Jan Pedersen om han havde lyst til at komme på besøg; med henblik på gennemgang af foreningens arealer i forhold til terrænrpleje og eventuelle muligheder for udsætning af agerhøns og fasaner.
Besøget fandt sted den 3. maj umiddelbart inden såaften, hvor nogle personer fra bestyrelsen kørte en tur i terrænet bl.a. til de barjordsstrier, som senere på aftenen skulle sås til, til foreningen nye mødested på den gamle genbrugsplads samt arealerne omkring skovene.
Indtrykket af arealet var absolut positivt og Jan kom mange gode forslag til såvel terrænpleje i forhold til fugle- og markvildt som til evt. etablering udsætningssteder for fasaner.
Der er ikke fastsat tid for næste besøg, men det bliver i løbet af efteråret og selve oplægget vil blive præsenteret til lodsejer- og medlemsarrangementet den 17. januar 2012.
Besøgene er som nævnt gratis for foreningen, dog skal der afholdes kørselsomkostninger.
Af Keen