Ballum Jagtforening indgiver høringssvar til Natura-2000

Ballum Jagtforening har sammen med Højer- og Emmerlev Jagtforening indgivet fælles høringssvar til Natura-2000 planudkastet til område 89 delområde: Fuglebeskyttelsesomåderne F60 og F67.
Se Natura-2000 planen her:
Se høringssvaret her:
Af Keen