Årets sidste klapjagt

På årets sidste klapjagt den 29. december var der parole på den gamle Genbrugsplads. Fremmødet var fint – 32 jægere, hvoraf 7 var gæster. Der var planlagt såter i energipilen på Kringlum, Gallehøj samt to afsluttende skovklap.
Der blev set mange stykker vildt, men råvildtet var ude på marken i det fine vejr – 10 stykker råvildt på markerne ved skovene og 6 stykker på Kringlum. I skovene blev der desuden set masser af snepper, hvoraf 5 blev nedlagt – det kunne nemt have været betydeligt flere. Udover snepperne blev der nedlagt 2 rådyr og 2 fasankokke.
Den afsluttende vildtparade på genbrugspladsen dannede afslutningen på en flot jagtsæson.
Herefter var der grillpølser, øl/vand, kaffe og kage.
Vildtudbyttemæssigt har 2013 været rigtig fint med fremgang i harerne og mange snepper. Der i alt nedlagt:
10 rådyr
2 ræve
12 harer
8 skovsnepper
7 krikænder
2 fasankokke
1 grågås

se i øvrigt jagtjournalen https://www.ballumjagtforening.dk/index.php?id=97

Bestyrelsen ønsker alle lodsejere og medlemmer et rigtigt godt nytår med tak for det gode samarbejde i 2013. Vi ser frem til endnu en godt jagtår 2014.

af Keen