Årets sidste klapjagt

Det blev traditionen tro afholdt jagt mellem jul og nytår – den 29. december, hvor 26 jægere var mødt til parole hos Jens Nissen. Sneen prægede jagten fra såvel den postive som negative side. Det var et utroligt flot jagtvejr trods temperaturer på ca. 10 minusgrader, men pga. netop disse vejrforhold er skovsnepperne fløjet videre mod varmere himmelstrøg og markvildtet er trængt og bevæger sig ikke meget i skoven.
Det var derfor besluttet kun, at gennemføre to skovklap, hvor der blev set et par ræve, en enklet hare og ca. 5 rårdyr, dog uden udbytte.
Efter endt jagt var der grillpølser, øl/vand og kaffe i opvarmede lokaler hos Kjeld Oksen, hvilket var kærkommen efter den “kolde” oplevelse.

Vildudbyttet for 2010 blev:
8 rådyr, 7 ræve, 13 harer, 1 fasankok, 2 gråænder, 2 krikænder og 1 kharand. Udbyttetmæsigt det mindste antal harer, en tangering af det største antal ræve (1984) og den første kharand på paraden. Hertil skal lægges 3 nedlagte forårsbukke.

Bestyrelsen vil hermed gerne sige rigtig godt nytår til lodsejere og jægere og ser frem til et nyt jagtår i 2011.
Af Keen